20150723.05-neviemkolkate-vinko-b

Obrázok z článku:
Let do USA prvou triedou